विभाजित

स्कर्ट: एन्डी टेलर c / o | शर्ट: जे। चालक दल | जुत्ता: राल्फ लरेन | हेर्नुहोस्: मार्क जैक | Charach: जे। चालक दल | हार वीसान्स मोनी | रिंग्स: गोरोजोना | पोलिश: essie (Berry शरारती)

जेफ थिब्बोडाउ द्वारा फोटोहरू

पसलको पसल:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *